Een brief adresseren: formele/casual structuren met voorbeelden (2023)

Hoe je een brief moet adresseren, is nog steeds belangrijke en veelgevraagde informatie. Ook al groeit het gebruik van sociale media, e-mails en sms’en elke dag; het schrijven van een formele brief is nog steeds een zeer belangrijk communicatiemiddel. Vooral voor inspanningen zoals sollicitaties, sollicitatiebrieven en zakelijke correspondentie. Dit zijn vaak uw eerste aanspreekpunten in deze situaties, dus u wilt zeker een goede eerste indruk maken! Bovendien hebben de e-mails die we vandaag de dag schrijven nog steeds dezelfde opmaak als een gewone brief: het is gewoon digitaal en zonder envelop!

Als u uw zakelijk Engels probeert te verbeteren, lees dan zeker ons artikel overzakelijke Engelse cursussen.

Verschillende mensen hebben verschillende begroetingen/aanhef nodig, afhankelijk van de context en de aard van de brief of e-mail die u verzendt. Uw aanhef hangt in de eerste plaats af van het feit of u de ontvanger van uw brief wel of niet kent. Als je ze kent, zou de begroeting persoonlijker zijn, zo niet formeler. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in ons artikel overgroeten.

Inhoudsopgave

Hoe een envelop te structureren

Een brief adresseren: formele/casual structuren met voorbeelden (1)

Hier is een voorbeeld van een envelop met de essentiële onderdelen waaruit deze bestaat. Een retouradres is het adres van de afzender. Een stempel, om ervoor te zorgen dat de postdiensten uw brief en het adres van de ontvanger bezorgen, om aan te geven wie de ontvanger is. Dat is waar het het postkantoor/bezorgers de opdracht geeft om de brief te verzenden. Een juiste manier om een ​​envelop te adresseren is belangrijk, dus hier is een stapsgewijze methode om de perfecte envelop voor uw brief te maken:

1. Schrijf uw voor- en achternaam en adres in de linkerbovenhoek van de envelop

Dit is belangrijk zodat het postkantoor/bezorgers uw brief kunnen retourneren als deze niet kan worden bezorgd. Schrijf uw adres of P.O. vakje onder uw naam. Schrijf onder uw adres uw stad, staat en postcode.

2. Schrijf de volledige naam van de ontvanger in het midden van de envelop

Vermeld de titel van de persoon die de voorkeur heeft, zoals de heer, mevrouw of dokter. Schrijf vervolgens de voor- en achternaam op, waarbij u de eerste letter van elke naam met een hoofdletter schrijft.

3. Schrijf de bedrijfsnaam van de ontvanger op de volgende regel voor een zakelijke brief

Als dit een persoonlijke brief is, hoeft u dit niet te doen.

4. Schrijf het adres of postbusnummer van de ontvanger op.vakje direct onder hun naam

Schrijf eerst het nummer van het adres, gevolgd door de straatnaam. Kort deze niet af in een formele brief, maar u kunt dit wel doen als u een informele brief aan een vriend of familielid stuurt.

5. Schrijf een appartement- of kantoornummer op de adresregel of eronder

Om er zeker van te zijn dat uw brief op de juiste locatie aankomt, vermeldt u deze informatie direct na de straatnaam of op de regel eronder. Label een appartement als ‘apt’. of ‘appartement’. Zet ‘kantoor’ of ‘suite’ als u de brief naar een werkplek verzendt.

6. Schrijf de stad, staat en postcode onder het adres

Schrijf direct onder het adres de stad, de staat en de postcode op. Zorg ervoor dat u ze allemaal scheidt met een komma.

7. Schrijf de landnaam achter het adres als het een internationale brief is

Schrijf de naam of afkorting van het land op, geheel in hoofdletters. Dit doet u alleen voor internationale brieven.

8. Plaats een postzegel in de rechterbovenhoek van de envelop

Dit is om ervoor te zorgen dat de postdienst uw post bezorgt.

Hoe een brief te structureren

Hier is een voorbeeldbrief die u de belangrijkste componenten laat zien die nodig zijn om een ​​uitgebreide brief voor elke gelegenheid te structureren. Het bestaat uit de kop die het adres van de afzender en de datum van schrijven is, de volledige naam en het adres van de ontvanger, de aanhef, de tekst, de naam en de handtekening van de afzender.

Een brief adresseren: formele/casual structuren met voorbeelden (2)

Het structureren van uw brief is een essentiële eerste stap in het creëren van competente communicatie tussen uw ontvanger en uzelf. Het vormt een stabiele basis voor uw correspondentie en moet consistent en begrijpelijk zijn voor de ontvanger.

Hoe u de linkerbovenhoek van een brief kunt opmaken: het adres van de afzender

De persoon naar wie u schrijft, moet weten wie u bent en hoe hij op u moet reageren. Vergeet dus niet uw contactgegevens toe te voegen, inclusief uw volledige naam, retouradres, postcode en telefoonnummer linksboven. van de pagina. Dit is uiterst belangrijk omdat u geen enkele kans wilt verliezen om iets van de persoon te horen. Hier vindt u een stapsgewijze handleiding voor het correct schrijven van een adressectie:Een brief adresseren: formele/casual structuren met voorbeelden (3)

1. Schrijf uw voor- en achternaam in de linkerbovenhoek van de brief

Gebruik uw volledige naam, zonder afkortingen of verkorte vormen van uw naam, wanneer u een formele of professionele brief schrijft. U kunt ook uw tweede naam vermelden als u denkt dat uw naam veel voorkomt en mogelijk verward wordt met iemand anders.

2. Schrijf de naam van uw bedrijf op de onderstaande regel als het een zakelijke brief is

Als u uw brief verzendt als onderdeel van uw werk, moet de naam van uw werkgever direct onder uw naam op de regel staan. Op die manier weet uw ontvanger meteen wie u vertegenwoordigt en waarom u schrijft.Als het een persoonlijke brief is, hoeft u dit deel niet te doen.

3. Schrijf uw adres op de regel onder uw naam of bedrijfsnaam

Begin met uw huisnummer en geef vervolgens de naam van de straat op. Zorg ervoor dat u de volledige naam van de straat in uw adresregel vermeldt. U schrijft bijvoorbeeld 'Seaview Drive' en niet 'Seaview Dr.' Vermeld achter uw adres ook uw appartement- of kantoornummer, afhankelijk van wat voor u relevant is. Uw adresregel zorgt ervoor dat uw ontvanger weet waar u vandaan schrijft en geeft hem/haar een nauwkeurig adres waarnaar hij/zij de antwoordbrief moet sturen.

4. Schrijf uw stad, staat en postcode onder uw adres

Zorg ervoor dat u deze met komma's scheidt en ze allemaal correct spelt. Je wilt niet dat de ontvanger op het verkeerde adres antwoordt!

5. Geef aanvullende contactgegevens op, zoals uw telefoonnummer en/of e-mailadres

Dit biedt een back-upmethode waarop uw ontvanger contact met u kan opnemen. Als beide zijn opgenomen, zet u eerst uw telefoonnummer en vervolgens uw e-mailadres op een nieuwe regel eronder.

6. Laat een lege regel achter en schrijf de datum

Spel de volledige naam van de maand en vervolgens de dag en het jaar in numerieke notatie. Bijvoorbeeld '26 januari 2022' in plaats van '25 januari 2022' of '26-01-2022'.

Zowel formele als informele brieven vereisen dat al deze details consistent en nauwkeurig worden opgenomen.Het belangrijkste verschil tussen beide is echter de manier waarop je iemand aanspreekt.Formele brieven richten zich tot iemand professioneler (bijv. Geachte mevrouw), terwijl informele brieven iemand persoonlijker aanspreken (bijv. Beste Rachel). Voor informele brieven zijn dus geen details nodig zoals het bedrijf of de functietitel van de ontvanger, aangezien het om persoonlijke correspondentie gaat.

Hoe iemand aan te spreken: de ontvanger

Een brief adresseren: formele/casual structuren met voorbeelden (4)

1. Schrijf de naam van uw ontvanger op een nieuwe regel onder de datum

Als u de volledige naam van de persoon niet weet, kunt u de achternaam gebruiken, samen met de relevante titel, zoals 'Mr.', 'Mrs.', 'Ms.', Dr.' of “Professor”. Om het formeler te maken, kunt u de titel van de ontvanger gebruiken met zijn of haar volledige naam. Bijvoorbeeld: “Dr. Matt Lincoln”. Het gebruik van hun volledige naam zorgt voor een persoonlijker gevoel bij de letter en heeft de voorkeur.

2. Schrijf de functietitel van uw ontvanger als u een zakelijke brief schrijft

Gebruik de volgende regel om de functie, het kantoor of de afdeling van uw ontvanger te specificeren.Dit doet u alleen als het een specifieke brief betreft die betrekking heeft op de functie van de ontvanger.

3. Schrijf de naam van het bedrijf waar uw ontvanger voor werkt als het een zakelijke brief is

Geef op de regel onder de titel van uw ontvanger de volledige naam op van zijn werkgever of de specifieke entiteit die hij vertegenwoordigt.Als het een persoonlijke brief is, voegt u deze niet toe.

4. Schrijf het volledige adres van uw ontvanger in de volgende twee regels

In een zakelijke brief gebruik je het werkadres van de ontvanger, terwijl je in een persoonlijke brief het thuis- of privéadres gebruikt. Zorg ervoor dat u de stad, staat en postcode op een aparte regel onder het adres schrijft, net als bij uw eigen adres.

Verschillende soorten begroetingen

Er zijn begroetingen voor zowel formele als informele brieven. Deze zijn afhankelijk van wie u aanspreekt en of u de ontvanger persoonlijk of ook professioneel kent. Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten aanhef die u in een brief kunt gebruiken. Ook ons ​​artikel overbrief groetengaat dieper in op de details.

Hallo

Dit is een eenvoudige maar duidelijke begroeting die kan worden gevolgd door de naam van de persoon en die een neutrale toon creëert voor vrijwel elke brief of e-mail.

Geachte heer mevrouw

Dit is een meer respectvolle en professionele aanhef en wordt vaak gebruikt in formele correspondentie, zoals zakelijke brieven of aankondigingsbrieven. Dit is ook de voorkeursmethode als u de naam van de persoon niet kent.

Meneer mevrouw.

Dit is een eenvoudige aanhef die vaak wordt gebruikt in formele correspondentie en wanneer u de naam kent van de persoon tot wie u zich richt. Het wordt gevolgd door de voor- en achternaam van de persoon of zelfs alleen de achternaam – om het formeler te maken. Voorbeeld “Dhr. Andrew Adams” of “Mr. Adams”

Goedemorgen/goede dag/goedemiddag/goedenavond

Dit is een veelzijdige aanhef die neutraal kan worden gebruikt voor verschillende momenten van de dag en die een respectvolle en beleefde toon aanneemt in uw brief of e-mail.

Hoi

Dit is een meer informele en vriendelijke manier om iemand aan te spreken. U kunt dit gebruiken met een kennis, vriend of zelfs een collega in informele correspondentie.

Dag Allemaal

Dit is een begroeting voor een groep mensen en zorgt voor een beleefde toon in de correspondentie en iedereen die bij de e-mail of brief betrokken is. Het kan zowel in formele als informele situaties worden gebruikt.

Hallo jongens

Dit is een informele begroeting die wordt gebruikt om een ​​groep vrienden of zelfs collega's aan te spreken in een meer ontspannen correspondentie.

Groeten

Dit kan zowel in formele als informele situaties worden gebruikt en is een zeer neutrale en beleefde manier om iemand aan te spreken in uw brief of e-mail.

Samenvatting van de begroetingen voor zowel formele als informele situaties

BegroetingFormeelInformeel
Hallo
Geachte heer mevrouw
Meneer mevrouw
Goede morgen goede dag/
Goedemiddag goedeavond
Hoi
Dag Allemaal
Hallo jongens
Groeten

Wat dacht je ervan om nu je vaardigheden op het gebied van het schrijven van brieven te testen?

Een brief adresseren: formele/casual structuren met voorbeelden (5)

We hopen dat je na het lezen van dit artikel je schrijfvaardigheden voor zowel formele/professionele als informele/persoonlijke brieven en e-mails hebt aangescherpt. U begrijpt nu hoe u een brief correct kunt structureren, hoe u de ontvanger op de juiste manier kunt aanspreken en hoe u uw envelop correct kunt etiketteren, zodat uw brieven met succes kunnen worden afgeleverd.

Maar stop niet met het aanscherpen van je vaardigheden hier! Kom maar langsGeweldige praterom meer coole en belangrijke communicatieve vaardigheden te leren, zodat je in een mum van tijd een professional kunt worden! Enkele van de artikelen die uw schrijven zouden verbeteren zijn;grammaticaregels voor “de”,online schrijfcursussen,woorden met meerdere betekenissen, Engevorderde Engelse lessen. Zorg ervoor dat je deze artikelen leest om je schrijfvaardigheid te verbeteren!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 06/09/2023

Views: 6035

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.